About

SE Liza Penkova är en dansare/koreograf med bas i Göteborg. Med en lång internationell karriär som dansare har hon jobbat med Göteborgs Operans balett (SE) , Rosas dance company (BE), Compagnie Michele Noiret (BE) och med bl.a kor. Helena Franzén (SE), Georgia Vardarou (GR) och Veli Lehtovaara (FI). Hennes egen koreografiska verksamhet fick sin början i kollektivt arbete med The house of Bertha collective (BE/SE), People coming from nowhere/Phd in one night (BE) och The silent song (BE/SE). Sedan 2019 fokuserar Liza på eget koreografiskt arbete, senast med verken Funambulist och THE GAP/18 steps through (dance) history. Liza är också en MA-programmet M.A.D.E vid Stockholms Konstnärliga Högskolan.

ENG Liza Penkova is a dancer/choreographer based in Gothenburg. During her long international career as a dancer she has worked with the Gothenburg Opera Ballet (SE), Rosas dance company (BE), Compagnie Michele Noiret (BE) and with among others. chor. Helena Franzén (SE), Georgia Vardarou (GR) and Veli Lehtovaara (FI). Her own choreographic activities began in collective work with The house of Bertha collective (BE / SE), People coming from nowhere / Phd in one night (BE) and The silent song (BE / SE). Since 2019, Liza has focused on her own choreographic work, most recently with THE GAP/18 steps through (dance) history PART II and Funamulist. Liza is also following the MA program M.A.D.E at Stockholm University of the Arts.