About

SE

Liza Penkova* är en danskonstnär i Göteborg, med fokus inom utforskningen av värderings- och översättningsprocesser över tid och kultur. I sitt arbete förlitar hon sig ofta på historiska arkiv som en viktig inspirationskälla. Med rörelse och koreografi som grund väver hon skickligt samman olika genrer av sceniska traditioner och fysiska kulturer, vilket skapar en unik och fängslande konstupplevelse.

Parallellt med sin professionella verksamhet studerar Liza Master of Arts in Dance Education (M.A.D.E) vid Stockholms Konstnärliga Högskola. För närvarande är hon engagerad i ett koreografiskt forskningsprojekt med titeln ’18 Steps Through (Dance) History.’ Detta projekt utforskar den samtida dansens utveckling genom historia och kultur genom att blanda akademisk undersökning med konstnärlig forskning.

Tidigare som dansare, efter utbildning på Kungliga Svenska Balettskolan och P.A.R.T.S., har Liza haft privilegiet att arbeta med framstående institutioner som Göteborgsoperans balett (SE), Rosas dance company (BE) och Compagnie Michele Noiret (BE). Hon har också samarbetat med frilanskoreografer som Helena Franzén (SE), Georgia Vardarou (GR), Veli Lehtovaara (FI) och många fler, och har bidragit till en rad olika konstnärliga projekt.

Redan under sin tid som dansare tog Liza sig tid att utveckla sin egen koreografiska röst. Hon initierade samarbeten med kollektiven The House of Bertha (BE/SE), PhD in One Night (BE) och The Silent Song (BE/SE), vilket har gett henne möjlighet att utforska sin konstnärliga vision och utmana kreativa gränser.

Liza har erhållit flera utmärkelser och stöd genom åren från institutioner som Göteborgsstads Kulturnämnd, Västra Götalands Region, Konstnärsnämnden, Statens Kulturråd m.fl.

*Född 1981 i St. Petersburg, Ryssland, har Liza vuxit upp i Sverige sedan 1993.

CV och Video se nedan

ENG

Liza Penkova* is a danceartist based in Gothenburg.

With focus on valorization and translation processes across time and culture, in her work, she often relies on historical archives as an important source of inspiration. With movement and choreography as her foundation, she skillfully weaves together various genres of performing traditions and physical cultures, creating a unique and captivating artistic experience.

In parallel with her professional activities, Liza is studying for a Master of Arts in Dance Education (M.A.D.E) at Stockholm University of the Arts. She is currently engaged in a choreographic research project entitled ’18 Steps Through (Dance) History.’ This project explores the development of contemporary dance through history and culture by blending academic inquiry with artistic research.

Previously a dancer, educated at The Royal Swedish Ballet school and P.A.R.T.S. she has had the privilege of working with esteemed institutions such as the Gothenburg Opera Ballet (SE), Rosas dance company (BE), and Compagnie Michele Noiret (BE). Liza has also collaborated with freelance choreographers  including Helena Franzén (SE), Georgia Vardarou (GR), and Veli Lehtovaara (FI) and others, contributing to a diverse range of artistic projects.

Already during her time as a dancer, Liza took time to develop her own choreographic voice. She initiated collaborations with the collectives The House of Bertha (BE/SE), PhD in One Night (BE) and The Silent Song (BE/SE), which have allowed her to explore her artistic vision and challenge creative boundaries.

Liza has received support from various institutions throughout her career, including the Gothenburg City Culture Committee, Västra Götaland Region, the Swedish Arts Grants Committee, the Swedish Arts Council, and other organizations.

*Born in 1981 in St. Petersburg, Russia, Liza has been raised in Sweden since 1993.