penkovagarden

about

cv

gallery

I danssolot My body is a room filled with antiques and a bit of millimanism utgår dansaren och koreografen Liza Penkova ifrån kroppen som både metod och verktyg. I form av en oavbruten promenad, där dansaren genom sin egen kropps gradvisa förvandling- i en konstant dialog mellan dåtida och samtida kanoniseringar- försöker finna möjligheter för nya uttryck att träda in.

Solot är första delen av det större utforskande projektet “18 steps through (dance) history”  som refelekterar krind den västerländska danshistoriens olika epoker.

Med stöd från Göteborgs Stad Kulturnämnd och Konstnärsnämnden.

Residenser 2020:

  • Residens @ LeBoson 4-8 maj
  • Residens 3e Våningen,  juni
  • Residens MDT, 13-19 juli
  • Residens DCV augusti
  • Residens Farsta/Hallen, 4-8 oktober

 

Föreställning 2020:

 • 10-11-12 december @ 3e Våningen (inställt).
 • 20 mars (preliminärt nytt datum)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

hkagsciygaliyeciawvdehbvwa

v

vwgvywgvygwivgwe

wvwyyvywgvisgivglgdkg agivgiwgvkjbs

dsdgvisgdivgsiuvisgdjhvjdhgvisv

 • Calendar
 • bckeguce
 • eggjsgdcjygc
 • cjgcygcyweg
 • cjgcyegcye
 • vwgcwgeivgw