SE: I den andra delen,  med arbetstiteln Dear Westor Stop chasing the present, fördjupar sig Penkova ytterligare in i danshistorians värld. Med avstamp i hennes egna erfarenhet av mötet med den västerländska kulturen i tonåren och senare med den samtida  danskonsten försöker hon synliggöra känslan av ständig försening, ett slags tidsligt utanförskap,  som hon behövde bita sig igenom för att hinna ikapp tidslinjerna i den västerländska samtidsestetiken. Vad behövde hon göra för att eliminera känslan av att befinna sig i otakt? Hur kunde hon kombinera melankoli och “joie” à la Anna Karenina med den progressivt feministiskt-postmoderna framtiden i väst? Skiftande mellan tystnad, musik, ljudspår av korta inspelade reflektioner kring normer och värden  mellan Öst och  Väst delar Penkova med sig hur  den samtida dansens  praktiker har gett hennes kropp och sinne  både  nycklar  till frigörelse och anledning till revolt.

 ENG: In the second part, with the working title Dear West or Stop chasing the present, Penkova delves further into the world of dance history. Based on her own experience of encountering Western culture in her teens and later with contemporary dance art, she tries to highlight the feeling of constant delay, a kind of temporary exclusion, which she needed to bite through to catch up with the timelines of Western contemporary aesthetics. What did she need to do to eliminate the feeling of being out of sync? How could she combine melancholy and “joie” à la Anna Karenina with the progressive feminist postmodern future of the West? In movement accompanied by a soundtrack of music, silence and short recorded reflections on norms and values between East and West, Penkova shares how contemporary dance practices have given her mind and body both keys to liberation and reasons to revolt.

FR: (coming shortly)

CREDITS:

dance/koreografi/text: Liza Penkova

dramaturgical support: Armin Kerber

set-design/light: Wannes de Rydt

costume: Liza Winzel

production: Dag Rosenqvist @ Producentbyrån Göteborg